Broedstraten facts

 

Het bestuur van Stichting Broedstraten
(actief tot en met 2015)

Hans Karssenberg (voorzitter)
Marion de Haan (penningmeester)
Peter van Assche (secetaris)

Het bestuur kent in deze samenstelling de aanbevelingen van de Governance Code Cultuur en houdt toezicht op de toepassing hiervan. Het bestuur heeft de belangrijkste expertises die nodig zijn om Stichting Broedstraten te besturen in samenwerking met de directie: kennis van cultureel ondernemen, cultureel Noord, gebiedsontwikkeling, cultureel vastgoed en burgerinitiatief. Het bestuur ziet actief toe op de ontwikkeling van de Broedstraten, inclusief de financiële risico’s en afspraken die daarmee gepaard gaan.

De dagelijkse leiding is gedelegeerd aan de directie, die tweejaarlijks rapporteert aan het bestuur. Van de bestuursvergaderingen wordt regulier verslag gemaakt.

ANBI status
Stichting Broedstraten is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Fiscaal nummer: 821377966

Donateurs van een culturele ANBI kunnen sinds 1 januari 2012 gebruik maken van een extra giftenaftrek. Hierdoor kan je ons voordelig steunen!

Jaarrekening: 2014