The Art of Impact

The Art of Impact

Talloze initiatieven in Nederland geven er nu al op verrassende wijze blijk van hoe kunst en andere maatschappelijke domeinen elkaar kunnen aanvullen en versterken. Maar lang niet altijd beschikken de betrokken instellingen en personen over de middelen, deskundigheid of netwerken om een volgende stap te zetten en een succesvol eenmalig project te laten uitgroeien tot een duurzamer initiatief.

Vanuit het ministerie van OCW is voor de komende jaren de mogelijkheid geboden om een extra investering te doen in relatie tussen de kunsten en andere maatschappelijke domeinen. De zes publieke cultuurfondsen hebben gezamenlijk een programma geformuleerd – ImpAct – dat een impuls geeft om die relatie te verkennen, te versterken en meer zichtbaarheid te geven.

Meer informatie over the Art of Impact? klik hier