Geschiedenis Broedstraten

De Broedstraten brengen sinds 2009 kunst, cultuur en creativiteit door dicht bij mensen die daar niet vanzelfsprekend mee in aanraking komen. Dit doen zij door buurtbewoners in contact te brengen met (projecten van) professionele kunstenaars die in de Broedstraten werkzaam zijn. 

Buurtbewoners ontwikkelen hun creativiteit en hun betrokkenheid bij hun leefomgeving. Kunstenaars ontwikkelen zich in hun vak door zich buiten hun comfort zone te begeven. Deze bijzondere dynamiek tussen creatief ondernemers en buurtbewoners heeft een enorme stuwende werking op sociaal-cultureel vlak. Ze leidt aantoonbaar tot meer sociale cohesie, een bruisend cultureel leven, een goed sociaal humeur als gevolg van positieve wijkontwikkeling en een stevig gefundeerd besef van een gedeelde belangstelling. De Broedstraten zijn voortgekomen uit het gedachtegoed van de Noorderparkkamer in Amsterdam-Noord. Gestuurd door de wens toegankelijke broedplaatsen te creëren waar waar sprake is van tweerichtingsverkeer tussen buurtbewoner en professioneel kunstenaar.

De Broedstraten bestaan uit gemiddeld vijf tot twintig betrokken kunstenaars en creatieve ondernemers per Straat. Ze zijn gevestigd in verschillende (achterstands)wijken van Amsterdam-Noord.

Een Broedstraat brengt bewoners en kunstenaars samen rondom een thema, maakt hun creativiteit zichtbaar en verbindt deze aan de buurt. En dan ontstaan er mooie dingen zoals een jazzconcert bovenop het dak van een bedrijfspand, buurtbewoners die gezamenlijk het decor van een theaterproductie breien en koks uit de buurt die gerechten uit alle windtreken bereiden. Het ondernemerschap in de buurt krijgt een impuls en leegstaande panden krijgen een nieuwe tijdelijke bestemming.

Wanneer je zelf leuke plannen hebt, neem dan contact op met de kwartiermakers (zie ‘contact’). We hopen je binnenkort te zien in één van de broedstraten in Amsterdam-Noord!