Sweet 70

Sweet 70 Sweet 70 Sweet 70

Sweet 70 is een community met een nieuwe kijk op ouder worden. Niet alleen maar bingo, breien en biljart maar make-overs, een foto om je grootste droom uit te beelden en een trip down memory lane naar een plek die een grote betekenis heeft gehad in je leven.

Naast de verschillende activiteiten is er tijdens het lunchrestaurant nog een randprogrammering ontstaan vanuit de ouderen zelf, een tablet cursus door jongeren, bloemschikken door een community member, het voordragen van gedichten of een alternatieve loterij. Dit in co-creatie met de creatieve professionals van De Modestraat en zorgprofessionals.

Daarnaast is er ook De Rebellenclub (gedeeltelijk geïnspireerd op het, door de Sweet 70 community, veel gelezen boek 'Pogingen iets van het leven te maken - Het geheime dagboek van Hendrik Groen 83 1/4'. Deze club is een krachtige kern van ouderen die het voortouw nemen en initiatief aandragen willen we als kern groep de community nog meer gaan laten dragen