Publicaties van projecten

Publicaties van projecten Publicaties van projecten

De Kleurenstraat heeft een aantal publicaties gemaakt:

- Lieve Banne, 31 pag.'s, projecten van 2012-2013

- Vrouwen van de Banne, door Sita Manicahnd, 2014

- Video Clip Vallen en Opstaan

Bestellen via: frouwkje@broedstraten.nl